فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Acomys dimidiatus
نام انگلیسی
Arabian Spiny Mouse, Eastern Spiny Mouse
نام فارسی
موش خاردار
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق سنگلاخی ، درختزارها ، جنگل های برگریز خشک و جنگل های سوزنی برگ زندگی می کنند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.