فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Arvicola amphibius
نام انگلیسی
European Water Vole, Water Vole, Eurasian Water Vole
نام فارسی
ول آبزی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در اطراف رودخانه ها و نهرها و مرداب ها ، در زمین های پست و کوهها زندگی می کند. بیشتر در سپیده دم و گرگ و میش غروب فعال است. از گیاهان آبدار ، حشرات، حلزون ها و ماهیان کوچک، ریشه ها ، پیاز گلها و قارچ ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: استفاده انسان از زیستگاه های آبی این گونه برای استفاده از منابع آبی آن و نیز رقابت با حیوانات بومی.