فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های بینی برگه ای
نام علمی
Asellia tridens
نام انگلیسی
Geoffroy\'s Trident Leaf-nosed Bat , Trident Bat , Trident Leaf-nosed Bat
نام فارسی
خفاش بینی برگه ای سه دندانه
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در صخره های مناطق خشک و بایر و مناطق نیمه بیابانی زندگی میکنند.

فاکتور های خطر: استفاده گسترده از حشره کش ها برای از بین بردن ملخ ها.