فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای دم دراز
نام علمی
Calomyscus bailwardi
نام انگلیسی
Mouse-like Hamster, Zagros Mountains Calomyscus, Zagros Mountains Mouse-like Hamster
نام فارسی
هامستر دم دراز زاگرسی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: به نسبت کمتر راجع به بوم شناسی این گونه شناخته شده است. این گونه در کوهپایه های بایر، خشک و سنگلاخی با پوشش گیاهی اندک دیده شده است.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.