فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای دم دراز
نام علمی
Calomyscus elburzensis
نام انگلیسی
Goodwin’s Brush-tailed Mouse, Goodwin’s Calomyscus
نام فارسی
هامستر دم راز البرزی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: کمتر راجع به بوم شناسی این گونه شناخته شده است. در ایران در کوهپایه های بایر ، خشک و سنگلاخی با پوشش گیاهی اندک دیده شده است. بر روی چمن های Bromus تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد خطراتی که این گونه را تهدید می کند در دسترس نیست.