فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای دم دراز
نام علمی
Calomyscus hotsoni
نام انگلیسی
Hotson\'s Brush-tailed Mouse, Hotson’s Calomyscus, Hotson’s Mouse-like Hamster
نام فارسی
هامستر دم دراز هوتسون
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق سنگلاخی خشک ، ونیز در قله ی کوههای خشک و سنگلاخی با پوشش گیاهی درختچه ای کم پشت یافت می شود.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.