فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران سگ سانان
نام علمی
Canis lupus
نام انگلیسی
Gray Wolf, Tundra Wolf, Arctic Wolf, Grey Wolf, Mexican Wolf, Plains Wolf, Timber Wolf, Common Wolf,
نام فارسی
گرگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: از جانوران سم دار (مثل گوزن شمالی ، گوزن کانادایی، آهوی کوهی ، گراز وحشی و ...) و دیگر طعمه های کوچکتر مثل احشام ، لاشه های حیوانات و آشغال نیز تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: سم پاشی و شکار احشام توسط انسان و یا سایر حیوانات دیگر.