فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گاوسانان
نام علمی
Capra aegagrus
نام انگلیسی
Wild Goat, Bezoar
نام فارسی
کل و بز
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

این گونه بطور گسترده ای در ایران پراکنده است ، بویژه در جاهایی که مناطق وسیعی از زمین های سنگلاخی در دسترس هستند.

این مناطق نه تنها شامل مناطق کوهستانی می شود ، بلکه همچنین صخره های موجود در امتداد خط ساحلی ، در مناطق جنگلی برگریز شمال، و در مناطقی از بیابانهای مرکزی را نیز در بر میگیرد. هیچ آمار دقیق در مورد تعداد کنونی این گونه در ایران در دست نیست. گرچه، در سال 1991 تعداد افراد این گونه در پارک ملی گلستان 2500 و در منطقه ی حفاظت شده ی البرز مرکزی 4000 اعلام شد. این گونه در مناطق کوهستانی ساکن است ، جائیکه مجموعه ای از اکوتیپ های سنگلاخی (شامل سارشیبی های پر از سنگریزه ) و پوشش گیاهی (بیشه ی درختان همیشه سبز یا جنگل های مخروطی) وجود دارد. گیاه خوارند و از چمن ها ، گیاهان و درختچه ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: شکار غیر قانونی ، رقابت بر سر غذا با احشام اهلی ، از دست دادن زیستگاه بخاطر قطع درختان و پاکسازی زمین.