فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران گربه سانان
نام علمی
Caracal caracal
نام انگلیسی
Caracal, Desert Lynx, African Caracal, Asian Caracal
نام فارسی
کاراکال
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: منطقه ی ممنوع وگسترده ا ی از زیستگاهها را از مناطق نیمه بیابانی تا دشت های بی درخت نسبتا آزاد و خارستان تا درختستان های مرطوب و جنگل های انبوه یا همیشه سبز میانکوهی را در بر میگیرد.

عمدتا از پستانداران کوچک تا اندازه متوسط ، از موشهای کوچک تا بز کوهی 50 کلیو گرمی ، از پرندگان ، خزندگان ، بی مهرگان ، ماهی ها ، و نیز گیاهان تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: از آنجائیکه قادر به گرفتن احشام اهلی کوچک هستند، همواره توسط انسان مورد آزار و اذیت واقع می شوند. بعلاوه ویرانی ویستگاه نیز عامل تهدید کننده ی دیگری برای آنهاست.