فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Chionomys nivalis
نام انگلیسی
European Snow Vole, Snow Vole
نام فارسی
ول برفی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق آزاد و سنگی ، معمولا در بالای مرز رویش درختان زندگی می کند. همه چیزخوار است و از چمن ها و بوته ها و دانه های حبوبات و توت ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.