فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Cricetulus migratorius
نام انگلیسی
Gray Dwarf Hamster, Grey Hamster
نام فارسی
هامستر خاکستری
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی است در چمنزارهای خشک ، جلگه ها ، مناطق نیمه بیابانی ، مناطق زراعی و باغ ها ، گاها حتی در خانه ها سکونت دارند و از ریشه ها ، ساقه ها و دانه ها تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.