فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Crocidura leucodon
نام انگلیسی
Bicolored Shrew, Bicoloured White-toothed Shrew
نام فارسی
حشره خور دو رنگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: محل زندگی این گونه در مناطق مرطوب کوهستانی ، حاوی سنگریزه ها، مناطق سنگلاخی، سواحل رودخانه ای و دیواره های سنگی می باشد. این گونه از بی مهرگانی همچون حشرات، لارو حشرات، و کرم ها تغذیه میکند.

فاکتور های خطر: هیچ تهدیدی برای این گونه گزارش نشده است.