فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Dipus sagitta
نام انگلیسی
Hairy-footed Jerboa, Northern Three-toed Jerboa, NORTHERN THREE-TOED JERBOA
نام فارسی
دوپای سه انگشتی شمالی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابانها و نیمه بیابانهای شنی واقع در ارتفاعات بالا زندگی می کند. از چمن ها و بوته ها ، و نیز ریشه ها و پیاز گلها ، دانه ها ، حشرات و لاروها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.