فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای دم دراز
نام علمی
Ellobius lutescens
نام انگلیسی
Transcaucasian Mole Vole, Mountain Mole Vole
نام فارسی
ول حفار ماوراء قفقاز
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در ایران رایج است. در چمنزار ها و جلگه های کوهستانی در ارتفاع 700 تا 2500 متری دیده شده است. و از بخش های زیر زمینی گیاهان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.