فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Eptesicus nasutus
نام انگلیسی
Sind Bat , Sind Serotine Bat
نام فارسی
خفاش سندی (سروتین سندی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: از 5 منطقه در ایران در گروههای کوچک یا بصورت منفرد گزارش شده است.

آخرین گزارش رکورد ایرانی به دهه ی 1970 بر میگردد. علیرغم تحقیقات فراوان از آن زمان به بعد ، پیدایش گونه ای کمیاب شده است. در ایران از مناطق خشک و بایر با لانه های نامعلوم گزارش گردیده است.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد خطراتی که این گونه را تهدید می کند در دسترس نیست.