فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Eptesicus serotinus
نام انگلیسی
Serotine
نام فارسی
سروتین
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: تعداد کمی از افراد این گونه از ایران گزارش شده  اند. در مناطق نیمه خشک ، معتدل و جنگل های خشک و نیمه حاره ای ، بوته زارها ، زمین های کشاورزی و حومه ی شهری زندگی می کنند. از سوسک ها ، بیدها و حشرات بالدار بزرگتر تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: فقدان و از دست دادن زیستگاهها و نابودی و ایجاد اختلال در کلونی های آنها در منازل مسکونی انسانی.