فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران فردسمان اسب و الاغ
نام علمی
Equus hemionus
نام انگلیسی
Asiatic Wild Ass, Asian Wild Ass , Kulan
نام فارسی
گورخر آسیایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
در خطر انقراض ( Endangered )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
در خطر انقراض ( Endangered )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنوب شرقی دریای خزر در ایران دیده شده است(پارک ملی نوران و منطقه ی حفاظت شده ی بهرام گور). همچنین در چراگاه های کوهستانی ، چراگاهها و دشت های نیمه بیابانی یافت شده است.

فاکتورهای خطر: تهدید های حائز اهمیت برای این گونه در ایران شامل افزایش آزار و اذیت توسط انسانها ، شکار غیر قانونی ، چرای افراطی احشام ، رقابت برسد آب و هرس کردن درختچه ها می باشد.