فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خارپشت ها خارپشت ها
نام علمی
Erinaceus concolor
نام انگلیسی
Southern White-breasted hedgehog , Eastern European Hedgehog
نام فارسی
خارپشت اروپای شرقی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: میتوان این گونه را در مناطق شهریء حومه ی شهر و نواحی زراعتی و حتی در پوشش گیاهی طبیعی دید. گونه ای شب زی که عمدتا از سوسک ها و کرم های خاکی تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: هیچ تهدیدی برای این گونه گزارش نشده است.