فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران گربه سانان
نام علمی
Felis chaus
نام انگلیسی
Jungle Cat, Reed Cat, REED CAT, Swamp Cat, SWAMP CAT
نام فارسی
گربه جنگلی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زمین های مرطوب با پوشش گیاهی انبوه ، بویژه باتلاق های پوشیده از نی ، مرداب ها ، مناطق کرانه ای و در سواحل رودخانه زندگی می کنند. از شکارهایی تغذیه می کنند که کمتر از یک کیلو گرم وزن دارند. مثل پستانداران ، بیشتر جوندگان ، گراز های جوان ، آهو های کوهی نا بالغ ، آهو بره ها ، پرندگان ، خرگوش های صحرایی ، مارمولک ها ، قورباغه ها ، حشرات و ماهی ها.

فاکتورهای خطر: استرداد و ویرانی زمین های مرطوب طبیعی ، تله گذاری ، بدام اندازی و سم پاشی.