فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران گربه سانان
نام علمی
Felis margarita
نام انگلیسی
Sand Cat , Sand Dune Cat
نام فارسی
گربه شنی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابانهای ماسه ای و سنگلاخی دیده شده است. محل سکونت آنها معمولا دور از آب است و این گونه در درجه حرارت های داغ و خیلی سرد زنده می ماند. جوندگان کوچک شکارهای ابتدایی آنها هستند. همچنین از موش تیغ دار ، موش بیابانی ، موش های دو پا ، خرگوش های صحرایی جوان و پرندگان کوچک و نیز خزندگان و پرندگان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: از بین رفتن زیستگاه ها ، شکار و بیماری های مسری و ....