فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گاوسانان
نام علمی
Gazella bennettii
نام انگلیسی
Chinkara, Indian Gazelle
نام فارسی
جبیر
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: تعداد 1300 تا از افراد این گونه در ایران گزارش گردیده است. در بیابان های شنی ، دشت های مسطح ، تپه ها ، خارستان های خشک و جنگل های دیده می شوند.

فاکتورهای خطر: شکارگری ، فقدان و از دست دادن محل سکونت به خاطر چرای بیش از حد ، تبدیل زراعت به سمت پیشرفت های صنعتی.