فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجابک ها
نام علمی
Glis glis
نام انگلیسی
Edible Dormouse, Fat Dormouse
نام فارسی
اشگول (سنجابک)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (گلستان - مازندران - گیلان - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در درختزارهای برگریز و درختزارهای مخلوطی از درختان متنوع دیده می شود، یعنی در محل هایی که تاج پوشش گیاهان زیاد است دیده می شود. به علاوه این گونه در بیشه ی درختچه های همیشه سبز و بوته زارها ، در مناطق سنگلاخی امتداد خط ساحلی زندگی می کند. همچنین گاهی از زیستگاه های ساخت بشر مثل باغ ها (مثل باغ های میوه) استفاده می کند و نیز اغلب وارد ساختمانها می گردد.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.