فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Grampus griseus
نام انگلیسی
Risso\'s Dolphin, Grey Dolphin
نام فارسی
دلفین یونس
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در آبهای عمیق شیب قاره ای و اقیانوسی زندگی می کند و غالبا در قسمت رو به دریای شیب قاره ای ، دیده شده است. آنها غالبا در جاهایی یافت می شوند که می توانند از سرپایان مهاجر دریایی تغذیه کنند.

فاکتورهای خطر: شکار غیر قانونی.