فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران خدنگ ها
نام علمی
Herpestes edwardsii
نام انگلیسی
Indian Grey Mongoose
نام فارسی
خدنگ بزرگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

محل سکونت و بوم شناسی: در جنگل های خشک و سوزنی زندگی می کنند و از حشرات و مارها تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: شکار بیش از حد.