فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران کفتارها
نام علمی
Hyaena hyaena
نام انگلیسی
Striped Hyaena
نام فارسی
کفتار
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: شب زی هستند. در بوم های آزاد یا بوته های کم تیغ دار تر در مناطق خشک تا نیمه خشک زندگی می کنند.

فاکتورهای خطر: سم پاشی ، کاهش منابع طبیعی و سومی لاشه های حیوانات ، سبب کاهش جمعیت های دیگر گوشتخواران بزرگ (گرگ ، یوزپلنگ ، پلنگ گربه وحشی ، شیر و ببر) و شکار آنها و ....