فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجابک ها
نام علمی
Hystrix indica
نام انگلیسی
Indian Crested Porcupine
نام فارسی
تشی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (اردبیل - البرز - اصفهان - ایلام - بوشهر - تهران - چهارمحال بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سیستان بلوچستان - قزوین - فارس - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در دامنه تپه های سنگلاخی ، بوته زار های حاره ای و معتدل ، چمنزارها ، جنگل ها ، زمین های زراعی قابل کشت ، مزارع و باغ ها دیده می شود.

فاکتورهای خطر: این گونه به عنوان آفت کشاورزی توسط ساکنین منطقه شناخته می شود که بدین سبب برای آنها تله گذاشته و از آن به عنوان غذا استفاده می کنند.