فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Jaculus blanfordi
نام انگلیسی
Blanford’s Jerboa, Blanford\'s Jerboa, Greater Threetoed Jerboa
نام فارسی
پامسواکی بزرگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: خیلی کم در مورد زیستگاه و بوم شناسی این گونه در ایران شناخته شده است.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد خطراتی که این گونه را تهدید می کند در دسترس نیست.