فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Jaculus jaculus
نام انگلیسی
Lesser Egyptian Jerboa
نام فارسی
پامسواکی کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی که در توده ی شن ساحلی و حتی سفره های سنگی دیده شده است.

فاکتورهای خطر: شکارگری ، به دام انداختن گونه ها در مقیاس وسیع.