فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خرگوش ها خرگوش ها
نام علمی
Lepus tolai
نام انگلیسی
Tolai Hare
نام فارسی
خرگوش تولای
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زیستگاه های نیمه بیابانی ، جلگه های کوهستانی و جنگلی ، مناطق سنگلاخی ، چمنزار ها و مرغزارهای جنگلی زندگی می کند. شب زی است و از ریشه های گیاهان ، چمن ها و دیگر گیاهان علفی تغذیه می کند.

فاکتور های خطر: شکار.