فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران گربه سانان
نام علمی
Lynx lynx
نام انگلیسی
Eurasian Lynx
نام فارسی
سیاه گوش
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای یافت شده در ایران بزرگترین lynx جهانی است و تنها گونه ای است که اصولا حیوانات سم دار را شکار می کند ، اگر چه در جائیکه جانوران سم دار کمترند ، آنها به شکارهای کوچکتر اکتفا می کنند. خرگوش های صحرایی و پرندگان ، غذای اصلی آنها هستند. در مکانهای خشک تر و کمتر جنگلی زندگی می کنند.

فاکتورهای خطر: تجارت غیر قانونی پوست آنها ، فقدان زیستگاه و کم شدن شکار.