فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Meriones crassus
نام انگلیسی
Sundevall\'s Jird
نام فارسی
جرد ناخن زرد
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی است که در زیستگاه های خشک مثل بیابانهای ماسه ای یا شنی زندگی می کند و از تنوعی از گونه های گیاهی و مدفوع شتر و میمون ، ملخ های بیابانی و جیرجیرک ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.