فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Meriones libycus
نام انگلیسی
Libyan Jird
نام فارسی
جرد لیبی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زیستگاه ها ی بیابانی ، عموما در مناطقی با ریگ های روان ، دشت های رودخانه ای غیر سیلابی ، نزدیک به بستر رودخانه ، و در زمین های قابل کشت ساکن است و از محصولات زراعی تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ تهدیدی برای این گونه گزارش نشده است.