فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Meriones meridianus
نام انگلیسی
Mid-day Gerbil, Mid-day Jird
نام فارسی
جرد نیم روز
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابانهای ماسه ای ، بیابانهای پر از تپه و زیستگاه های ماسه ای ، با پوشش درختچه ای ساکن است. در بهار و تابستان شب فعال است ، اما در پاییز در تمام طول روز فعالیت می کند. این گونه از دانه ها و حشرات تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.