فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Meriones persicus
نام انگلیسی
Persian Jird
نام فارسی
جرد ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی و همه چیز خوار است که در مناطق خشک ، سنگلاخی و کوهستانی زندگی می کند. قسمت های سنگی و خشک مناطق کوهستانی ، مناطق مورد علاقه این گونه برای زندگی است.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.