فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Meriones vinogradovi
نام انگلیسی
Vinogradov\'s Jird
نام فارسی
جرد آذری
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: ساکن در مناطق بیابانی ، کوهها و بدون پوشش گیاهی و زمین های بایر است . در بهار و زمستان روز فعال و در تابستان بیشتر شب فعال است . از دانه ها و علوفه تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد فاکتورهای خطر این گونه در دسترس نیست.