فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Mesocricetus brandti
نام انگلیسی
Brandt\'s Hamster
نام فارسی
هامستر طلایی برانت
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در جلگه های خشک دارای غلات و گیاهان خاراگوش ساکن است . از علوفه ، غلات ، حشرات و دیگر بی مهرگان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.