فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Microtus arvalis
نام انگلیسی
Common Vole
نام فارسی
ول معمولی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در چمنزارهای مرطوب ، جلگه های جنگلی ، جنگل های مرطوب و مناطق زراعی زندگی می کند. از بخش های سبز چمن ها و گیاهان علفی تغذیه می نماید.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.