فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Microtus majori
نام انگلیسی
-
نام فارسی
ول میجر
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در جنگل های برگریز و سوزنی ، بوته زار ها و قسمت های مسطح جنگل و نیز در چراگاههای واقع در ارتفاعات بالا زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.