فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Microtus paradoxus
نام انگلیسی
Kopetdag Pine Vole
نام فارسی
ول پارادوکس
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جلگه های مراتع در کمربند های کوهستانی مرکزی و بالاتر (1000 تا 2500 متر) زندگی می کند و اغلب در مناطقی که دارای درختچه و بوته است دیده می شود. در بهار و تابستان در هنگام طلوع آفتاب و گرگ و میش غروب فعال است. در زمستان و اوایل بهار همچنین روز زی است. از قسمت های سبز گیاهان ، ریشه ها ، پیازهای گل ها ، دانه ها ، گیاهان زراعی و گندم ، جو ، جو دو سر ، ذرت و پنبه تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.