فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Mus musculus
نام انگلیسی
House Mouse
نام فارسی
موش خانگی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در دامنه ی وسیعی از زیستگاه های انسانی شامل خانه ها ، ساختمان های مزارع ، و حتی معادن ذغال سنگ و مخازن گوشت یخی زندگی می کنند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.