فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران کفتارها
نام علمی
Mustela nivalis
نام انگلیسی
Least Weasel , Weasel
نام فارسی
راسو
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های و مزارع زراعی و زیر کشت ، دشت های پوشیده از چمن و مرغزارها ، درختزار های کناره ی رودخانه ، ردیف بوته های پرچین ، مرغزارها و جنگل های واقع در ارتفاعات بالا ، جنگل سوزنی ، چراگاه ها و مناطق نیمه بیابانی ، فلات ها و توده شن های ساحلی زندگی می کند. این گونه یک شکارچی روز فعال است که بویژه از پستانداران کوچک تغذیه می کند (بویژه جوندگان). اگرچه گاها از تخم پرندگان ، مارمولک ها ، قورباغه ، سمندرها، ماهی ها، کرم ها ، و لاشه ها نیز استفاده می کند.

فاکتورهای خطر: سم پاشی اتفاقی با سم کشنده ی جوندگان ، و آزار و اذیت توسط انسانها.