فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان نوتریا
نام علمی
Myocastor coypus
نام انگلیسی
Coypu, Nutria
نام فارسی
نوتریا
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (اردبیل - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در زیستگاه هایی در نزدیکی آب زندگی می کند و به ندرت در فاصله ی بیش از 100 متر از رودخانه دیده شده است.