فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجابک ها
نام علمی
Myomimus personatus
نام انگلیسی
Masked Mouse-tailed Dormouse
نام فارسی
سنجابک دم موشی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (گلستان - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابانهای سنگلاخی ، در بین بوته ها و درخت های بادام زندگی می کند. در گرگ و میش غروب و نیز در هنگام شب فعال است.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی راجع به خطراتی که این گونه را تهدید می کند در دسترس نیست.