فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myostis blythii
نام انگلیسی
Lesser Mouse-eared myotis , Lesser Mouse-eared Bat
نام فارسی
میوتیس گوش موشی کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: شواهدی مبنی بر کاهش جمعیت های این گونه در ایران وجود دارد. اگرچه این گونه به عنوان یکی از گونه هایی که مکررا دیده می شود مطرح است. در خارستان ها و چمنزار ها زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: تغییرات در مدیریت زمین ، بویزه آلودگی زراعی و دیگر فعالیت های کشاورزی ، ایجاد اختلال در لانه ها و غارها و ساختمانها.