فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myotis emarginatus
نام انگلیسی
Geoffroy\'s Myotis , Geoffroy\'s Bat
نام فارسی
خفاش حنائی (میوتیس گوش بریده)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در چمنزارها و خارستان ها زندگی میکند. در ایران ، در زیستگاههای متنوعی دیده شده ، ولی در تعداد کمتر. از عنکبوت ها و حشرات پرداد تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد خطراتی که این گونه را تهدید میکند در دسترس نیست.