فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myotis mystacinus
نام انگلیسی
Whiskered Bat , Whiskered myotis
نام فارسی
میوتیس سبیل دار
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: محل زندگی این گونه در جنگل ها ، کناره ی درختزارها ، بوته زار ها ، مرغزارهای آزاد ، چراگاهها و زیستگاه های نیمه خشک و مناطق پوشیده از درخت نزدیک منابع آبی ، پارک ها ، باغ ها و روستاها می باشد.

گونه ای شب زی است که از حشرات بالدار غیر آبزی، مثل پشه ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.