فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myotis nipalensis
نام انگلیسی
Nepal Myotis
نام فارسی
میوتیس پنالی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل ، بوته زار و چمنزار و بیابان ، باغهای روستایی و مناطق شهری زندگی می کند و از حشراتی که نزدیکی سطح زمین پرواز میکنند تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر : هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.