فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Myotis schaubi
نام انگلیسی
Schaub\'s Myotis
نام فارسی
میوتیس شائوب
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: کمتر در مورد خصوصیات این گونه شناخته شده است.محل زندگی اش جنگل و بوته زار باشد.

هیچ اطلاعاتی در مورد خطراتی که این گونه را تهدید میکند در دسترس نیست.