فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Neomys teres
نام انگلیسی
Transcaucasian Water Shrew
نام فارسی
حشره خور آبزی قفقازی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: محل زندگی این گونه در سواحل رودخانه ها و جوی های کوچک است. از جانوران آبزی (مثل بی مهرگان ، حلزون ها، ماهی آزاد و بچه قورباغه  و ...) و جانوران خشکی زی (مثل سوسک ها ، کرم های خاکی و جوندگان ) تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.