فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) پریویزها
نام علمی
Neophocaena phocaenoides
نام انگلیسی
Indo-Pacific Finless Porpoise
نام فارسی
پرپویز بی باله
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در آبهای ساحلی ، همچون خلیج های کوچک کم عمق ، باتلاق های ماذاب و در مصب رودخانه ها یافت شده اند. رژیم غذایی این گونه شامل ماهیان کوچک ، سرپایان و سخت پوستان می باشد.

فاکتورهای خطر: در تورهای ماهیگیری آبهای ساحلی ایران به دام می افتند.